Produkter

MP Flerplater
Flerplaterørene er produsert i korrugerte, galvaniserte stålplater, formet som buer, som blir boltet sammen på installasjonsstedet.
Les mer
TrenchCoat rør
TrenchCoat korrugert vegrør har en stålkjerne som er laminert med polyetylen på begge sider.
Les mer
HelCor stålrør
HelCor er et spiralfalset, korrugert vegrør produsert i varmforzinket stål.
Les mer
Kabelbeskyttelse
Vår kabelbeskyttelse er tilgjengelig både i rette lengder og på kveil fra dimensjon 50 – 160mm.
Les mer
Overvannsrør DV
Vi tilbyr dobbeltveggede overvannsrør med muffe og pakning, korrugert utside, og glatt innside. De leveres som standard i dimensjon fra 110 til 2400mm i 6 meters lengder.
Les mer
Vann- og avløpsystem
Vi tilbyr et komplett sortiment av trykkrørssystemer for transport av drikkevann og spillvann. Systemet er produsert i PE og PVC.
Les mer
Drenering
Vi tilbyr korrugerte dobbeltveggede drensrør i dimensjon 110 – 600mm i rette lengder på 6m, og korrugerte enkeltveggede drensrør på kveil i dimensjon 50/60 og 83/100.
Les mer
Rør for ventilasjon i grunn
Vårt rørsystem har stor fleksibilitet ved at rørene kan kappes og tilpasses på anlegget.
Les mer
Kummer og magasiner
MidCon AS kan levere kummer og tilbehør for ulike bruksområder.
Les mer
Geonett
Brukes ved bygging av grønne murer og støttemurer, i bratte skråninger for å forhindre jordmassene fra å skli ut.
Les mer
Kokosnett
Kokosnett er et miljøvennlig produkt og 100% organisk cellulosefiber som har en naturlig motstandsdyktighet, og tåler derfor jord og vann i 4-5 år før den går i oppløsning.
Les mer
Fiberduk
Fiberduk kommer i forskjellige bredder og bruksklasser, som bestemmes utfra krav til funksjon, bruksområde og hvilke belastninger fiberduken blir utsatt for i konstruksjonen.
Les mer
Høystyrkeduk
Til bruk under konstruksjoner på grunn med dårlig bæreevne, som veier, parkeringsplasser o.l. Samt som jordarmering i skråninger og i støttekonstruksjoner.
Les mer
Geomembran
Brukes for å hindre væske eller gass å trenge inn, eller holdes ute av en konstruksjon. Til bruk for å lage dammer, kunstige innsjøer, eller tetting av deponier og gamle avfallsfyllinger.
Les mer
Gategods
Vi tilbyr gategods i ulike klassifiseringsgrupper etter bruksområde.
Les mer
Trekkekummer
Til nedlegging av kabler brukes trekkekummer. Kummene gir enkel tilgang for fremtidig inspeksjon og vedlikehold. Våre trekkekummer er dimensjonert til bruk i vei og finnes i flere ulike varianter.
Les mer
Vannkummer og rennekummer
Trekkekummer benyttes ved legging av kabler i en rørtrasé.
Les mer
Gabioner
Gabioner er steinsettinger, murer eller gjerder av løse steiner, som holdes på plass i nettingkurv av galvanisert stål.
Les mer
Grønn mur
Grønn mur bygges opp ved hjelp av torvplater, geonett og fyllmasse.
Les mer