Betongprodukter

Gategods
Vi tilbyr gategods i ulike klassifiseringsgrupper etter bruksområde.
Les mer
Trekkekummer
Til nedlegging av kabler brukes trekkekummer. Kummene gir enkel tilgang for fremtidig inspeksjon og vedlikehold. Våre trekkekummer er dimensjonert til bruk i vei og finnes i flere ulike varianter.
Les mer
Vannkummer og rennekummer
Trekkekummer benyttes ved legging av kabler i en rørtrasé.
Les mer