Vannkummer og rennekummer

Vannkummer og rennekummer

Trekkekummer/sporveis kummer

Trekkekummer benyttes ved legging av kabler i en rørtrasé. Kummene gir enkel tilgang for fremtidig inspeksjon og vedlikehold. Alle våre trekkekummer er dimensjonert til bruk i vei og finnes i flere ulike varianter i betong. Med støpejerns lokk. 

Kummer som er standard er fra TK1 – 3. 

Men også større sporveis kummer etter forespørsel.