Geosynteter

Geonett
Brukes ved bygging av grønne murer og støttemurer, i bratte skråninger for å forhindre jordmassene fra å skli ut.
Les mer
Kokosnett
Kokosnett er et miljøvennlig produkt og 100% organisk cellulosefiber som har en naturlig motstandsdyktighet, og tåler derfor jord og vann i 4-5 år før den går i oppløsning.
Les mer
Fiberduk
Fiberduk kommer i forskjellige bredder og bruksklasser, som bestemmes utfra krav til funksjon, bruksområde og hvilke belastninger fiberduken blir utsatt for i konstruksjonen.
Les mer
Høystyrkeduk
Til bruk under konstruksjoner på grunn med dårlig bæreevne, som veier, parkeringsplasser o.l. Samt som jordarmering i skråninger og i støttekonstruksjoner.
Les mer
Geomembran
Brukes for å hindre væske eller gass å trenge inn, eller holdes ute av en konstruksjon. Til bruk for å lage dammer, kunstige innsjøer, eller tetting av deponier og gamle avfallsfyllinger.
Les mer