Geomembran

Geomembran

Brukes for å hindre væske eller gass å trenge inn, eller holdes ute av en konstruksjon.

Til bruk for å lage dammer, kunstige innsjøer, eller tetting av deponier og gamle avfallsfyllinger.