Høystyrkeduk

Høystyrkeduk

Til bruk under konstruksjoner på grunn med dårlig bæreevne, som veier, parkeringsplasser o.l. Samt som jordarmering i skråninger og i støttekonstruksjoner.