Grønn mur

Gabioner
Gabioner er steinsettinger, murer eller gjerder av løse steiner, som holdes på plass i nettingkurv av galvanisert stål.
Les mer
Grønn mur
Grønn mur bygges opp ved hjelp av torvplater, geonett og fyllmasse.
Les mer