Geonett

Geonett

Stabilisering

Forsterkning

Erosjonssikring

Geonett låser jordpartikler fra å bevege seg horisontalt.

Brukes ved bygging av grønn mur og støttemurer, i bratte skråninger for å forhindre jordmassene fra å skli ut.

Geonettet brukes til forsterkning ved opparbeidelse av veger, parkeringsplasser o.l. på et lite bærekraftig underlag, f.eks. myr.

Geonettet fordeler trykket av belastning og forhindrer skader på underlaget.