Trykkfast isolasjon XPS

Trykkfast isolasjon XPS

Vi tilbyr en trykksterk byggisolasjon som har ekstrem styrke, tåler høy belastning og håndteres lett. Trykkfasthet fra 250 til 700 kPA og minimalt fuktopptak på mindre enn 0,5 vol%. Med denne type XPS i grunnen kan du være sikker på at konstruksjonen er i de beste hender.

Trykkstyrker for det meste

XPS 250

Brukes til alt fra Drensplater for vegg til rørisolering med Kulvertkasser. Selv denne «mykeste» tåler last på ca. 11 tonn pr m2.

XPS 300

Bestselgeren! Frostsikring av boliger, isolering av lagergulv, frostsikring av rør. Svært mange bruksområder.

XPS 400 – 500 – 700

Her er de virkelige harde platene som tåler last over lang tid på opp mot 25 tonn pr m2. Bruksområdene er mange, for eksempel i vei, på flyplasser, under jernbane osv. 

Kontakt våre selgere til å finne riktig trykkstyrke og dimensjoner til ditt prosjekt.