Støttemur montert Vollen i Hordaland

Støttemur bygget ved hjelp av torvblokker, geonett og fyllmasser.

Tilsådd blir det en gressvokst støttemur.