Grønn Mur montert i Åros, Røyken

Støttemur bygget ved hjelp av torvblokker, geonett og fyllmasser.