Stabilisering
Forsterkning
Erosjonssikring

Geonett låser jordpartikler fra å bevege seg horisontalt.

Brukes ved bygging av grønne murer og støttemurer, i bratte skråninger for å forhindre jordmassene fra å skli ut.

Geonettet brukes til forsterkning ved opparbeidelse av veger, parkeringsplasser o.l. på et lite bærekraftig underlag, f.eks. myr.
Geonettet fordeler trykket av belastning og forhindrer skader på underlaget.

Ta kontakt med oss for ytterligere informasjon og priser.