Vi er forhandler av PREMOD kumsystemer, MUVA IG og FAVA IG rør og rørdeler.

Rør og rørdeler fra diameter 150 mm til 2000 mm.

MUVA IG rør er et uarmert betongrør i diameter 150-400 mm, og utgjør sammen med MUVA IG rørdeler et komplett system.

FAVA IG betongrør uarmert i diameter 400-600 mm, og armert betongrør i diameter 600-2000 mm.

Kummer og kumdeler i diameter 400 mm til 2500 mm med ulike høyder.

PREMOD kumsystem omfatter et bredt spekter av produkter som renneseksjoner, vannkummer og sandfangkummer. Et fullstendig system for bygging av tette betongkummer til vann og avløpledninger.

Kabel og trekkekummer for strøm og signalkabler, PREMOD slamavskillere.